University.

प्रा.सुरेंद्र शिरसट यांना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची पीएच.डी.

  भिगवण प्रतिनिधी आप्पासाहेब गायकवाड येथील कला महाविद्यालयातील इतिहास विभागप्रमुख प्रा. सुरेंद्र शिरसट यांना सावित्रीबाई