them

शासनाने सेवेत सामावेश करुन घेऊन कायम करण्याची कोरोना यौद्ध्यांची मागणी

  भिगवन प्रतिनिधी: आप्पासाहेब गायकवाड कोरोना महामारीच्या काळात सर्व यंत्रणा ठप्प झालेली असताना व मंत्री,