river

उजनी जलाशयातील भीमा नदीपात्रात सापडला दुर्मिळ चित्तल जातीचा मासा

  दौंड प्रतिनिधी : प्रा.सुनिल नगरे सोलापूर जिल्ह्यातील भिमानगर ता.माढा येथे भीमा नदीवर असणाऱ्या उजनी