patient

रुग्णसंख्या,बेड,व इतर सर्व अद्ययावत माहिती मिळणेसाठी तालुका समन्वयक नेमावेत : तेजस देवकाते यांची मागणी

  भिगवन प्रतिनिधी आप्पासाहेब गायकवाड इंदापूर तालुक्यामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढत असून या संकटामध्ये

भिगवन च्या कोरोना सेंटरमध्ये रुग्णांची गैरसोय: रुग्ण संतप्त

भिगवन च्या कोरोना सेंटरमध्ये रुग्णांची गैरसोय: रुग्ण संतप्त भिगवन प्रतिनिधी आप्पासाहेब गायकवाड कोरोना चा प्रादुर्भाव