MA

भिगवण शिक्षण प्रसारक मंडळास डिप्लोमा व एम. ए. अभ्यासक्रमास मान्यता- अजित क्षीरसागर

  भिगवण प्रतिनिधी दि.१६/९/२०२० आप्पासाहेब गायकवाड भिगवण (ता. इंदापूर) येथील, भिगवण शिक्षण प्रसारक मंडळास यशवंतराव

भिगवण शिक्षण प्रसारक मंडळास बी.ए ,बी.कॉम आणि एम. ए अभ्यासक्रमास मान्यता: अजित क्षीरसागर

  भिगवण: प्रतिनिधी आप्पासाहेब गायकवाड भिगवन शिक्षण प्रसारक मंडळास सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे संलग्नित