efforts

जगताप वस्ती(कानगाव ता.दौंड)येथे खा.सुप्रिया सुळेंच्या प्रयत्नांतून वीजपुरवठा

  दौंड प्रतिनिधी, प्रा. सुनिल नगरे सध्या देशात खेडोपाडी वीज पोहचलेली आहे.पण अजूनही काहि भागात