Company

भादलवाडी हद्दीत बिल्ट कंपनी परिसरात अनोळखी पुरूषाचा मृतदेह आढळला

  भिगवण प्रतिनिधी, आप्पासाहेब गायकवाड भादलवाडी ता.इंदापूर येथील बिल्ट कंपनी च्या वसाहत परिसरातील आय.डी.बी.आय बँकेच्या

कुरकुंभ (ता.दौंड) येथे सम्राट पेपरमिल कंपनीच्या पुठ्ठासाठ्याला आग : लाखोंचे नुकसान

  प्रतिनिधी (दौंड): प्रा.सुनिल नगरे दौंड तालुक्यातील कुरकुंभ येथे औद्योगिक वसाहतीत अनेक कारखाने आहेत. यामधीलच