24

ट्रक चोरून नेण्याचा प्रयत्न करणारे आरोपी 24 तासात गजाआड

  दौंड प्रतिनिधी, प्रा.सुनिल नगरे दौंड तालुक्यात सोनवडी गावच्या हद्दीतील ट्रक चोरून नेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या