Contact Us

Follow Us on,

Email: [email protected]

Facebook Page : https://www.facebook.com/

YouTube Channel : https://www.youtube.com/

Important Instructions

विशेष सूचना : • महाराष्ट्र हेडलाइन्स मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीतील , लेखांतील आणि पत्रांतील मते संबंधित वार्ताहराची व लेखकाची असून महाराष्ट्र हेडलाइन्स चे  संपादक , प्रकाशक आणि / अथवा मालक यांचा त्या मतांशी काहीही संबंध नाही . महाराष्ट्र हेडलाइन्स मधील जाहिराती या जाहिरातदाराने दिलेल्या माहितीवर आधारित असतात . बातमी , लेख व जाहिरातीतील मजकुराची वैधता महाराष्ट्र हेडलाइन्स तपासून पाहू शकत नाही . बातमी , लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला जबाबदार महाराष्ट्र हेडलाइन्स नसून संबंधित वार्ताहर , लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे . वृत्तपत्रासंबंधी सर्व खटले , वादविवाद , प्रकरणे पुणे न्यायालयांतर्गतच चालवले जातील . अन्यत्र कोठेही चालवले जाणार नाहीत.

 

Google Ad